Okno specyfikacji

 

 

 

Ekran każdego z omawianych przypadków rozpoczyna się od okna specyfikacji. W oknie tym znajduje się rysunek techniczny poruszanej tolerancji geometrycznej oraz podstawowe informacje związane z interpretacją tolerancji geometrycznej. Użytkownik ma możliwość zapoznania się z najważniejszymi zasadami oznaczenia wybranego tolerowanego przypadku. Rysunek pokazuje informacje o umiejscowieniu ramki tolerancji, elementach wymaganych.

Dodatkowym atrybutem są znaki zapytanie, które podkreślają istotne dla użytkownika informacje.