Weryfikacja za pomocą sprawdzianu

 

 

Program Tolerancje Geometryczne zawiera również propozycje weryfikacji wymagań geometrycznych poprzez użycie sprawdzianów. Cześć interpretacji pokazuje sposób w jaki mogą być projektowane sprawdziany do weryfikacji zawartych w specyfikacji tolerancji geometrycznych